บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนทางการแพทย์ และใช้ในการรักษา Covid-19 สำหรับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564 ณ ศาลาทินทัต