มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนและพัฒนาฝ่ายการพยาบาล

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนและพัฒนาฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และนางสาวชฎารัตน์ สมทอง ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านการพยาบาลหอผู้ป่วย 2 ร่วมรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต