มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

นพ.ประกรณ์ – ทนพญ.อรพิมล ยอดวงศ์เจน มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร. โดยมี รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการผู้ป่วยใน รับมอบ ณ ศาลาทินทัต เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566