บริจาคเงินเพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันที่ 28 มกราคม 2563 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยคุณเมตตา อุทกะพันธุ์ มอบเงินบริจาค จำนวน 187,500 บาท เพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านบริการ และผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต