มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิวัฒน์ – นางชมพูนุท เตชะไพบูลย์ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า ร่วมรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต