มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ และ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 และจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  และ อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563