มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

มูลนิธิ แสง-ไซ้กี เหตระกูล มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต