มอบเงินบริจาค เพื่อการค้นคว้าและวิจัยวัคซีนต้าน Covid-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mercedes-Benz (Thailand) Limited โดย Mr. Roland Folger – President and CEO of Mercedes-Benz (Thailand) Limited มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท เพื่อการค้นคว้าและวิจัยวัคซีนต้าน Covid-19 แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภายใต้แคมเปญ #MercedesForTomorrow #ShineForTomorrow โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต

Pin It on Pinterest