มอบเงินบริจาค เพื่อกองทุน ส.ธ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายประเสริฐ – นายสมิทธิ เนาถาวร และบริษัท รุ่งแสงแบตเตอรี่ จำกัด ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 1,055,555 บาท สำหรับกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง และ รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร่วมรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ฝ่ายพิธีการ อาคารวชิรญาณวงศ์