มอบเงินบริจาค หน้ากาก face shield และข้าวกล่อง

ทีมงาน บริษัท พจนา มีเดีย จำกัด โดย นายพงษกร พจนานุภาพ มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19 พร้อมมอบหน้ากาก face shield จำนวน 200 ชิ้น และข้าวกล่องจำนวน 50 กล่อง แด่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 ณ ฝ่ายพิธีการ