มอบเงินบริจาค จากโครงการ “LazadaForGood ให้ทุกใจได้ทำดี”

ลาซาด้า ประเทศไทย โดย นางสาวภารดี สินธวณรงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด มอบเงินบริจาค จากโครงการ “LazadaForGood ให้ทุกใจได้ทำดี” ช่องทางการบริจาคออนไลน์เพื่อสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร จำนวน 3,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล ละ 1,500,000 บาท เพื่อการจัดซื้อเวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ในการรักษาผู้ป่วยและร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา