มอบเงินบริจาคเพื่อหน่วยโรคไต

ท่านผู้หญิง สุธาวัลย์ เสถียรไทย และท่านผู้หญิง ม.ร.ว.บุษบา สธนพงศ์ บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า ฝ่ายอายุรศาสตร์ และศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ ร่วมรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต