มอบเงินบริจาคเพื่อหน่วยอภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤติ

บริษัท สวอนโนเบิล แซนด์ จำกัด โดย พญ.สุภัทรา ลือชาติเมธิกุล น.สพ.ณัฐวุฒิ ปานเพชร มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อหน่วยอภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤติ ( NICU ) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นส.สมใจ โชติธนพันธุ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยเฉพาะทางวิกฤต ผู้แทนรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต

Pin It on Pinterest