มอบเงินบริจาคเพื่อหน่วยโรคปอด

บริษัทอุตสาหกรรม ท่อน้ำไทย โดยคุณกิตติ ภัทรเลาหะ และเพื่อนธรรมศาสตร์ 2515 และนักเรียนเก่า เตรียมอุดมศีกษา มอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต

Pin It on Pinterest