มอบเงินบริจาคเพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก

อาจารย์ปณิธิ อ้นสุวรรณ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ ทรวงอก ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ มอบเครื่อง Low pressure suction โดยมี ศ.นพ. วิชัย เบญจชลมาศ ผศ.นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล และ อ.นพ.พัชร อ่องจริต รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต