ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค


อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความพูดว่า "ทยพาณชย ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมสมท และการรักษ ษาพยาบาลผู้ป่วย Covid-19"

คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะ เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต

Pin It on Pinterest