คุณกาญจน์ ทองใหญ่ และครอบครัว มอบเงินบริจาค

คุณกาญจน์ ทองใหญ่ และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 1,649,999 บาท เพื่อสมทบกองทุน 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต