มอบเงินบริจาคเพื่อศูนย์บูรณาการทางการแพทย์และสาธารณสุข

บริษัท เออีเอส กรุ๊ป จำกัด โดย คุณมณี โรจน์กนก มอบเงินบริจาค จำนวน 400,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการทางการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบเมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต

Pin It on Pinterest