มอบเงินบริจาคเพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะ มอบเงินบริจาค จากการประมูลสิ่งของ ของเพื่อนพนักงาน จำนวน 126,999 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านบริการ รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต