มอบเงินบริจาคเพื่อภิกษุสามเณรอาพาธ

คุณแพรวพรรณ ชลาภิรมย์ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อตั้งกองทุน ” คุณไพฑูรย์ – คุณสายบัว สุขสุวรรณ ” ดอกผลเพื่อภิกษุสามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ อาคารวชิรญาณวงศ์

Pin It on Pinterest