มอบเงินบริจาคเพื่อพัฒนาและสนับสนุนงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณมาร์ค เดวิด เรมิแจน มอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานของฝ่ายสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อ วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต

Pin It on Pinterest