มอบเงินบริจาคสำหรับจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องช่วยหายใจเพื่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

คุณรัชนี ศรีวชิรวัฒน์ และนิเทศศาสตร์ รุ่น 6 จุฬาฯ 13 เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) สำหรับจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องช่วยหายใจเพื่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ ร่วมรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต