มอบเครื่อง Tytocare

โรงพยาบาลสมิติเวช และเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS โดย นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม โรงพยาบาลสมิติเวช และ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ส่งมอบเครื่อง Tytocare ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ ช่วยลดความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสี่ยงติดเชื้อจากผู้ป่วย จำนวน 25 เครื่อง โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบห้องปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 25 มี.ค.2563 ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์