มอบเครื่อง High Power Laser

นายวิบูลย์ – นางพัชรินทร์ วงศ์ศิริเดช และครอบครัว มอบเครื่อง High Power Laser มูลค่า 890,000 บาท แก่ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ชั้น 9 อาคาร ส.ธ.