มอบเครื่องฟอกอากาศ

บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด โดย นพ.วิสุทธิ์ – พญ.อนงค์ศิลป์ พิทักษ์สิทธิ์ มอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 10 เครื่อง รวมมูลค่า 220,000 บาท แก่หอผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่ออุทิศแด่ คุณ พ่อสงวน – คุณแม่วิไล พิทักษ์สิทธิ์ โดยมี อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ นางสาวชฎารัตน์ สมทอง ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านหอผู้ป่วย ร่วมรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต