มอบเครื่องฟอกอากาศ

โครงการ LIVE GERM FREE โดยบริษัท วีต้าอินโน จำกัด นำโดย คุณกันต์กนิษฐ์ ตระกูลหวังดี ผู้อำนวยการ มอบเครื่องอบ UVC ฆ่าเชื้อโรค จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องฟอกอากาศพร้อม UVC จำนวน 5 เครื่อง เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านอาชีวอนามัย และอ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ ร่วมรับมอบ เมื่อวันณ ศาลาทินทัต

Pin It on Pinterest