มอบเครื่องฟอกอากาศ

นายโชคชัย เตชะทักขิญพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟลคอน จำกัด มอบ เครื่องฟอกอากาศจำนวน 4 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อลดการติดเชื้อโรคทางอากาศภายในพื้นที่ของโรงพยาบาล โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ และ นายอัครพล มิลินทบุณย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกายภาพ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต