มอบเครื่องพ่นยาเพื่อป้องกัน Covid-19

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 นายวริน อิทธิโรจนกุล บริษัท ทีทีซี เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด มอบเครื่องพ่นยาเพื่อป้องกัน Covid-19 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสิ่งแวดล้อม และภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ ร่วมรับมอบ ณ ศาลาทินทัต