มอบเครื่องดื่ม BK Sparkling Vitamin Drink

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด โดย คุณกิตติพงษ์ เจริญพิพัฒน์สกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มอบเครื่องดื่ม BK Sparkling Vitamin Drink จำนวน 1,560 กระป๋อง เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ด้านสนับสนุนบริการ รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต