มอบเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจ


อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความพูดว่า "2ን22 คุณสมพงษ์-แก้วเก้า เผอิญโชค ร่วมสู้ภัย บริจาค เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มูลค่า 250,000 บาท"

คุณสมพงษ์ – คุณแก้วเก้า เผอิญโชค มอบเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจ มูลค่า 250,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รศ.พญ.ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านจัดซื้อ ผศ.นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล รศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ และ อ.พญ.ปวีณา ภาอาภรณ์ ร่วมรับมอบ ณ ศาลาทินทัต

Pin It on Pinterest