มอบเครื่องช่วยหายใจ


อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ร่วมกับ เมืองไทยประกันชีวิต มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อช่วยผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบห้องปฏิบัติการ และนางสาวจิตรา จันชนะกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

Pin It on Pinterest