มอบเครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนัก

คุณสุวรรณา คุณนิตย์ คุณสุดา วิศาลเรืองเดช และ คุณสุชาติ คุณวสุธร กรุณายาวงศ์ มอบเครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนัก จำนวน 1 เครื่องมูลค่า 1,000,000 บาท โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ และอ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ ร่วมรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต