มอบเครื่องกำจัดไวรัส และแบคทีเรีย

บริษัท คิลิไม โฮลดิ้ง จำกัด โดย ดร.วิฑูรศักดิ์ วงศ์ศุทธจิต CEO ดร.สิทธิชัย เครือวุฒิกุล ประธานกรรมการ และนายมานิตย์ ชฎาชัยวิวัฒน์ ที่ปรึกษา มอบเครื่องกำจัดไวรัสและแบคทีเรีย จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต