มอบเครื่องกระตุกหัวใจ Defbrilater

คุณวิเชียร เอมประเสริฐสุข และครอบครัว มอบเครื่องกระตุกหัวใจ Defbrilater แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 ณ ศาลาทินทัต