มอบเกียรติบัตร และปัจฉิมนิเทศ ปิดการอบรม หลักสูตรบริหารทางการพยาบาล

นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร และปัจฉิมนิเทศ ปิดการอบรม หลักสูตรบริหารทางการพยาบาล Leadership Succession Planning Program ประจำปี 2563 ประกอบด้วย หลักสูตร Leadership Succession Planning Program Level I ( LPS-I ) สำหรับพยาบาล ระดับ 6-7 ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วยใหม่ จำนวน 37 คน และหลักสูตร Leadership Succession Planning Program Level II ( LPS-II ) สำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วยที่จะปรับเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้ตรวจการพยาบาล จำนวน 30 คน เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร

Pin It on Pinterest