มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฯ ด้านสนับสนุนบริการ และนางนุชรัตน์ เครืออารีย์รัตน์ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์ ส่งมอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยมี อ.นพ.ธนกร ศรัณยภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิหารแดง จ.สระบุรี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์