มอบอาหาร โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร มอบอาหาร โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง โดยมี ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ตึกจงกลนี วัฒนวงศ์