มอบอาหารกล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผู้แทนจากบ้านดุสิตธานี (Dusit Thani) มอบอาหารกล่องจำนวน 50 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังการตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยมี นางอัฐชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต