มอบอาหารกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์

ร้านอาหาร บ้านขนิษฐา มอบอาหารกล่อง จำนวน 100 กล่อง เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการสู้ภัยโควิด โดยมีผู้แทนรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ อาคารอำนวยการ