มอบอาหารกล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมแม่บ้านอาสาสมัครแห่งประเทศไทย มอบอาหารกล่อง ข้าวเหนียวหมูทอดและเครื่องดื่ม จำนวน 150 ชุด เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการสู้ภัยโควิด โดยมี ผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต

Pin It on Pinterest