มอบอาหารกลางวัน เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด มอบอาหารกลางวัน จำนวน 200 ชุด เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่เฝ้าระวังคัดกรองโรค COVID-19 โดยมี รศ.พญ.ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านจัดซื้อ และนางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต