มอบหน้ากากN95 สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

นายพรหมรัตน สิมะกุลธร และนายนนท์ นิงสานนท์ มอบหน้ากาก N95 (GB19083-2010) จำนวน 8,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต

Pin It on Pinterest