มอบหน้ากาก N95

บริษัท Mckey food services (thailand) โดย Mr.Gerard Wanasonti มอบหน้ากาก N95 จำนวน 2,000 ชิ้น เพื่อป้องกัน Covid-19 ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ณ ตึกอำนวยการ