มอบหน้ากาก Face Shield

พนักงานธนาคารออมสิน มอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 100 ชิ้น เพื่อป้องกัน Covid-19 สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ณ ตึกอำนวยการ