มอบหน้ากาก face shield

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหน้ากาก face shield จำนวน 300 ชิ้น และกล่องอะคริลิคใส เพื่อใช้ตววจโรค แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำยนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 ณ ตึกอำนวยการ