มอบหน้ากาก DDO2-N95-2K

บริษัท พี เอส อาร์ อินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ผศ.ดร.ทพญ.ฐิติกานต์ เหล่าธรรมทัศน์ และกัลยาณมิตร มอบหน้ากาก DDO2-N95-2K จำนวน 300 ชิ้น เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร และอ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ ร่วมรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต

Pin It on Pinterest