มอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อการป้องกันการตรวจรักษาผู้ป่วย COVID-19

วันที่ 18 มีนาคม 2563 โรงเรียนนานาชาติ(NIST International School) มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ใช้ในการป้องกันการตรวจรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยมี รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ