มอบหน้ากากอนามัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต