มอบผลิตภัณฑ์ แบรนด์ซุปไก่สกัด เพื่อสนับสนุนบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดย นางมธุวลี สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และนางสาวนันทนา ขาวปลื่ม ผู้จัดการทั่วไป มอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด จำนวน 5,040 ขวด เพื่อสนับสนุนบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมต้านภัย COVID-19 โดยมี .นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผศ.(พิเศษ)พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านอาชีวอนามัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมรับมอบ ณ ศาลาทินทัต