มอบผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

บริษัทจงเจริญฟาร์ม จำกัด และ บริษัท เอส.เอ.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด โดยนายปรีชา ตันติวัฒนวงศ์ และนายสุรพล เค้าภูไทย มอบผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด จำนวน 30,000 ฟอง มูลค่า 66,000 บาท เพื่อสนับสนุนงานบริการทางการแพทย์สำหรับบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ศาลาทินทัตPin It on Pinterest